Background Image
Karczma Rycerska

Fundusze Europejskie

 

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno - Usługowe "OPAL" Danuta Czechowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Modernizacja i adaptacja węzłów sanitarnych łazienek w 16-tu stylowych, typowych dla okresu średniowiecza pokojach, pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego (COVID-19) oraz jakości i standardu świadczonych usług hotelowych w obiekcie KARCZMY RYCERSKIEJ w Lęborku".

 

Cele Projektu : Przystosowanie 16-tu łazienek hotelowych w obiekcie Karczma Rycerska w Lęborku pod kątem wymogów bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia  2 marca 2020r. w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 jak i zwiększenie atrakcyjności i jakości usług hotelowych .

Planowane efekty: Przystosowanie obiektu do obowiązujących wymagań sanitarnych i obostrzeń wprowadzonych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 dzięki wyposażeniu w wysokiej jakości , ekologicznych i nowoczesnych bezdotykowych urządzeń sanitarnych. Zwiększenie tym bezpieczeństwa klientów i personelu hotelu oraz znaczące podwyższenie standardu świadczonych usług.

Wartość Projektu:   356 787,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 246 560,00 PLN

 

„Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.